Kontakty

 

 • Marta Tužinská - Farma ,,TUŠKA,,
 • podnikam podľa osobitnych predpisov
 • Kosorin
 • mail.: farmatuska@gmail.com
 • tel. kontakt +421950604119
 • ZABEZPEČUJEM AJ DORUČENIE
 • IČO - 37897764
 • DIČ - nie sme platci DPH
 • samostatne hospodáriaci roľníci SHR Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

  Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,