Zraz sa bude konať 28/9/2024

od 13,00h

Marek  - veľký bojovník

Výťažok s tohto podujatia poputuje rodine tohto veľkého bojovníka Mareka
 
ak chcete pomôcť rodine, môžete tak urobiť zaslaním fin. prostriedkov na číslo účtu 

SK79 1100 0000 0029 3383 4989

Koncert pre Mareka

od 14,00h do 18,00h ak bude dobrá zábava aj dlhšie

Registračný poplatok

Po skúsenostiach zo zrazu veteránov sme stanovili 2 varianty 

1 varianta zahŕňa aj stravu 
20€/osoba.
Číslo účtu: SK33 6500 0000 0036 5047 1182
V.s.:
je vaše registračné číslo, ktoré Vám bude pridelené po registrácii a zaslané mailom 

V cene poplatku je 
  • strava a občerstvenie
  • vstup na koncert
  • registračný poplatok 10€

2 varianta je len povinný registračný poplatok
Minimálny povinný registračný poplatok je 10€/vozidlo
je to organizačný poplatok

Na zraze vystúpi kapela  Kaktus Rock and Blues Band

Kapela Sitňan